Håøy i Meland

Fra Håøy har en fantastisk utsikt over hele distriktet og fjordene. På Håøytoppen finner en rester etter forsvarsanlegg som var sentralt i den norske nøytralitetsvakten under den første verdskrigen. Håøy og Håøytoppen er et svært populært og mye brukt turmål.

Bøkeskogen i Lindås

På Vollom ved Seim ligger den nordligste viltvoksende Bøkeskogen i verden. Deler av Bøkeskogen er vernet naturreservat. Det finnes en skiltet turvei i skogen (ca. 1,5 km), og stiene rundt i skogen har god kvalitet. Om sommeren er badeplassen også en populær destinasjon.

Steinalderstien på Radøy

En kulturhistorisk vandring i et område der det har bodd folk helt tilbake til eldre steinalder for 9000 – 10000 år siden. Fra Fosnstraumen kan du vandre på en historisk kultursti fram til kvernhusene i Hoplands-marka. Skiltet ved stien forteller om menneskene og deres livsgrunnlag i eldre og yngre steinalder (4 km).

Tveitavarden i Lindås

I kort gangavstand fra hotellet starter turen opp til Tveitavarden. Stigningen er moderat og passer de fleste trenings nivåer. Fra toppen har du nydelig utsikt over hele Knarvik og Isdalstø, mot Osterøy, Bergen, Meland og Askøy. Herfra har du også god utsikt mot Alver Hotel og Alversund bygden for øvrig.