Alver Hotel har en unik kulturhistorisk beliggenhet i Alversund, kun 3 mil nord fra Bergen Sentrum. Hotellet ble etablert i 1959, og er bygd på gården til besteforeldrene til en av Norgeshistoriens mest omtalte forfattere, Amalie Skram (1846-1905). Amalie, som primært vokste opp i Bergen, tilbrakte mye tid på Alver gården hos besteforeldrene i oppveksten, hvor hennes far Mons Monsen Alver selv hadde vokst opp på 1820 – og 30 tallet. Mons Monsen Alver ble kjøpmann og senere handelsmann i Bergen, før han omsider gikk konkurs og emigrerte til Amerika. Til tross for at Amalie var byjente, kjente hun godt til det slitet som gårdsdriften og ‘strilelivet’ førte med seg, noe som kommer godt frem i bøkene hennes om Hellemyrsfolket.

Gårdsdrift har alltid vært en viktig del av miljøet på Alver, og i dag er det fremdeles et par gårder i drift rundt hotellet. I senere tid har det også blitt etablert en hjortefarm i nærheten av hotellet, og tamme hjorter beiter i dag på markene like ved. Selve hotellet har også gode tradisjoner på å holde dyr, og i dag bor det 7 ponnier på stallen som er tilknyttet hotellet.

Alver Hotel har operert som en familiebedrift gjennom 3 generasjoner siden etableringen i 1959, og drives i dag av Runar og Heidi Hilland.